Югославия. Automatske puske i puskomitraljezi 7,62 mm. Radionicko odrzavanje. 1985. Печать

Югославия. Automatske puske i puskomitraljezi 7,62 mm. Radionicko odrzavanje. 1985.

 

Описание:

Настоящее Руководство является Руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту Югославской Народной Армии к югославским автоматам Zastava M70, M70A, M70B, M70AB, M70A1, M70AB1, M70AB2, M70AB2N-PN, M70N1N-PN и ручным пулеметам M72, M72B, M72B1, M72B1N и M72AB1. Руководство так же примечательно тем, что в нем представлены фотографии основных технических различий ствольных коробок югославских автоматов и ручных пулеметов различных поколений и дано руководство к распознаванию этих моделей. Представленное Руководство издано в 1985 году.

 

Uvod:

Ovo tehnicko uputstvo obuhvata odredbe za rad u tehnickim radionicama na odrzavanju automatskih pusaka 7,62 mm M70 i puskomitraljeza 7,62 mm M72 i svih izvedenih verzija - modela.

S obzirom na slicnost izmedu automatskih pusaka i puskomitraljeza i veliki procenat zamenljivih (istih) delova, oruzja po vrstama nisu posebno obradivana pa se odredbe ovog uputstva odnose na puske i puskomitraljeze podjednako. Tako, na primer, kada se obraduje kalibar ili pravost cevi misli se podjednako na cev puske i puskomitraljeza bez obzira na razlike u gabaritu.

Ono ste se razlikuje i nije zajednicko za obe vrste oruzja posebno je obradeno (nozice, dobos, noz borbeni za puske itd.).

Pojedini radovi koji nisu obuhvaceni ovim uputstvom (ciscenje - podmazivanje, ispitivanje tacnosti i preciznosti, itd.) opisani su u "Pravilima pusaka i puskomitraljeza 7,62 mm" - UP 111-09-22 i OJ-22, "Pravilu za uredaj za nisanjenje iz pesadijskog naorazanja - nocu, pasivni 5x80", pa s ovim uputstvom cine jednu celinu.

Prilikom korescenja ovog Uputstva obavezno je korostiti i "Imenike sastavnih delova" za automatske puske i puskomitraljeze jer su u njima na slikama prikazani svi delovi i sklopovi s fabrickim i nomenklaturnim brojevima JNA.

S obzirom da oruzja pocetnih modela (M70, M70A, M70A1 i M72) imaju ugradene zadrzace zatvaraca, u t.50, 51 i 52 opisani su radovi koji se preduzimaju na oruzjima i okvirima (na kojima to vec nije uradeno) radi mogucnosti upotrebe okvira na oruzima svih modela.

Uputstvo je namenjeno svim tehnickim jedinicama i ustanovama za odrzavanje i remont tehnickih sredstava, kao i tehnickim akademijama i skolama za obuku tehnickog kadra.

 

Sadrzaj:

Uvod

Raspoznavanje modela automatskog oruzja

Pregled, rasklapanke i sklapanje automatskih pusaka i puskomitraljeza

Specialni alat, pribor i kontrola merila za pregled i opravke pusaka i puskomitraljeza

Opsti postupci pri opravci oruzja

Neispravnosti delova oruzja i nacin njihovog otklanjanja

Zavrsni pregled - kontrola

Prilozi

 

Ознакомление:

Скачать настоящее Руководство в формате представления данных PDF можно по данной ссылке (30 Мб).